University of Split

ERASMUS+
                                             


Produžuje se rok prijave za donji natječaj isključivo za mobilnost nastavnog osoblja.

Novi rok prijave je 15.2.2018.
Sveučilište u Splitu dana 15. siječnja 2018. raspisuje natječaj za studentsku mobilnost u svrhu studija i mobilnost nastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) –  omotnica IPA- MostarTekst Natječaja

Upute za Natječaj

 

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu studija:

Rok za prijavu: 15.2.2018.

Mobilnost se može realizirati u akademskoj 2018./19. godini do zaključno s  15. 7. 2019.

1. Popunjen i potpisan prijavni obrazac za studente (Application form)

2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama

3. Europass CV na engleskom

4. Preslika prve stranice putovnice/osobne iskaznice

5. Prijepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova ovjeren u referadi matične sastavnice 

6. Pismo motivacije (do 300 riječi), vlastoručno potpisano

     7. Sporazum o učenju u svrhu studija (Learning Agreement)

 

 

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu podučavanja (Teaching):

Rok za prijavu: 29.1.2018.

Mobilnost se može realizirati po objavi rezultata (konačne Odluke) do zaključno s  15. 7. 2019.

1. Prijavni Erasmus+ obrazac za osoblje

2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama

3. Europass CV na engleskom

4. Preslika prve stranice putovnice

5. Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom sveučilištu potpisan od prihvatne (partnersko sveučilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku popunjava se Staff Mobility Agreement for Teaching) te kandidata.

Erasmus+ vodič

print