University of Split

ERASMUS+
                                             

Produžuje se rok prijave za donji natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja.

Novi rok prijave je 20.2.2018.


Sveučilište u Splitu dana  29. siječnja 2018. raspisuje natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) –  omotnica IPA- TuzlaDokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Training):

Rok za prijavu: 12.2.2018.

Mobilnost se može realizirati po objavi rezultata (konačne Odluke) do zaključno s  15. 7. 2019.

1. Prijavni Erasmus+ obrazac za osoblje

2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama

3. Europass CV na engleskom

4. Preslika prve stranice putovnice

5. Pismo motivacije do 300 riječi, vlastoručno potpisano

6. Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom sveučilištu potpisan od prihvatne (partnersko sveučilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku popunjava se Staff Mobility Agreement for Training) te kandidata.

Erasmus+ vodič


print