Search

Produžuje se niže u tekstu raspisani Natječaj.

Novi rok prijave je 10.4.2017.


 

Sveučilište u Splitu dana 1.3.2017. raspisuje natjecaj za dolaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu osposobljavanja između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) – omotnica IPA, Crna Gora 

Tekst Natječaja

Upute za Natječaj

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Training): 

1. Prijavni Erasmus+ obrazac za osoblje 

2. Prijavni obrazac osoba s posebnim potrebama 

3. Europass CV na engleskom 

4. Preslika prve stranice putovnice 

5.Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom sveučilištu potpisan od prihvatne(partnersko sveučilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku se popunjava Staff Mobility Agreement for Training) te kandidata

Erasmus+ vodič