Mode: Show Control Panel? Maximize 

University of Split

ERASMUS+
      


Produžuje se rok prijave za donji natječaj isključivo za studentsku mobilnost

Novi rok prijave je 3.7.2017.

Sukladno tome, pomjeraju se datumi aktivnosti mobilnosti u okviru programa Erasmus+ koje se mogu ostvariti od 20.2.2018.-15.7.2018.


  


Sveučilište u Splitu dana 1.3.2017. raspisuje natjecaj za dolaznu mobilnost studenata u svrhu studija i dolaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu podučavanja (za nastavno osoblje) i osposobljavanja (za nastavno i nenastavno osoblje) između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) – omotnica IPA, Mostar

Rok prijave je 31.3.2017.


Upute za Natječaj

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost studentsku mobilnost :

1. Popunjen i potpisan Prijavni obrazac za studente (Application Form


3. Europass CV na engleskom 

4. Preslika prve stranice putovnice 

5. Prijepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova kojeg izdaje referada matične sastavnice

6. Pismo motivacije (do 300 riječi), vlastoručno potpisano

7.Sporazum o učenju u svrhu studija
(Learning Agreement)


Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu podučavanja (Teaching): 3. Europass CV na engleskom 

4. Preslika prve stranice putovnice 

5. Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom sveučilištu potpisan od prihvatne(partnersko sveučilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku se popunjava Staff Mobility Agreement for Teaching) te kandidata 


Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Training): 

1. Prijavni Erasmus+ obrazac za osoblje 

2. Prijavni obrazac osoba s posebnim potrebama 

3. Europass CV na engleskom 

4. Preslika prve stranice putovnice 

5.Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom sveučilištu potpisan od prihvatne(partnersko sveučilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku se popunjava Staff Mobility Agreement for Training) te kandidata

Erasmus+ vodič


print